สทนช เตรียมแผนพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิพิเศษ

  • 2020-10-26 10:53:25
  • 144

สทนช. ลงพื้นที่ติดตามการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง วางเป้า 3 จุดสำคัญ “ปรับปรุง
หนองกอมเกาะ-อ่างห้วยบ่อน้อย พัฒนาลุ่มน้ำห้วยมุก” รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย นครพนม มุกดาหาร เน้นจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

          วันนี้ (23 ต.ค.63) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เดินทางลงพื้นที่ จ.นครพนม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร ที่ สทนช. ได้ดำเนินการศึกษามาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ปัจจุบันผลการศึกษาใกล้แล้วเสร็จและจะจัดให้มีการประชุมปัจฉิมนิเทศเพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในเร็วๆนี้