ญี่ปุ่นแชมป์ลงทุนอันดับ 1 ในประเทศไทย (บีโอไอลงนาม MOC กับเจโทร)

  • 2022-02-03 09:09:36
  • 86

ทำไม “ญี่ปุ่น” ถึงเป็นแชมป์ลงทุนอันดับ 1 ใน “ไทย” ?
นอกจากประเทศไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ที่เป็นข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์แล้ว ภาครัฐยังให้การสนับสนุนมีนโยบายและกฎเกณฑ์ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อรองรับการลงทุนในทุกมิติ

📌ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการลงทุนโดยตรง (FDI) ในไทยสูงสุดเป็นอันดับ 1
📌มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 178 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.7 จากโครงการลงทุนต่างประเทศทั้งหมด
📌มูลค่าเงินลงทุนรวม 80,733 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.7 ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด

👉ทิศทางความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
🔰เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 บีโอไอลงนาม MOC กับเจโทร โดยมีเป้าหมาย
🔸เพื่อขยายโอกาสการลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น
🔸สร้างห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้ยืดหยุ่นมากขึ้น
🔸ส่งเสริมให้บริษัทญี่ปุ่นที่ประกอบกิจการในประเทศไทยขยายการลงทุนเพิ่มเติมโดยเฉพาะการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงการวิจัยและพัฒนา ยกระดับประเทศไทยตามแนวทาง BCG

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111
📧 head@boi.go.th
🌐 www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ