ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

(OFFICE OF THE NAKHON PHANOM

SPECIAL ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE)


ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

(ONE STOP SERVICE : OSS)


ใกล้สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)

ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 4253 2888-90 หรือ 0 4251 1574

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS : นายกฤษฎา จันทะสิน โทร.09 4516 4946

Email : nakhonphanom-sez@moi.go.th


เวลาทำการ


จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น.