ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

มิถุนายน 3

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องการสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ท้องที่ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
2022-06-08 09:31:06
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องการสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ท้องที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
2022-06-08 09:30:05
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องการสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ท้องที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2022-06-08 09:28:39

เมษายน 1

สรุปสภาวะการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม เดือนมีนาคม 2565
2022-04-28 08:59:47

มีนาคม 1

สัมมนา Online ในหัวข้อ “เวียดนาม-เสือเศรษฐกิจแห่งอาเซียน : ความท้าทายของผู้ประกอบการไทย”
2022-03-02 10:13:49

กุมภาพันธ์ 1

บีโอไอปรับมาตรการส่งเสริมลงทุนภาคเกษตรผลักดันไทยก้าวสู่ Bio Hub ในภูมิภาค
2022-02-18 09:26:19