เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเขตพัมนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เมื่อวันที่ 15 ก.ค.62 ณ โรงแรม I Hotel นครพนม จังหวัดนครพนม